logowanie i rejestracja

logowanie

W ostatnim czasie wprowadzono w Polsce nowe, zmiany  w zasadach  sprzedaży bezpośredniej na jarmarku, targu czy kiermaszu zdrowej żywności.

Doroczny lub okazjonalny jarmark zwykle spełnia funkcję  promocyjną  miejscowości, jej społeczności, producentów, czy lokalnych produktów żywnościowych i wyrobów rękodzieła. Promocja produktów służy rozwojowi produkcji a tym samym wzrostowi sprzedaży.

Rodzi się więc pytanie : po co producentowi- osaczanemu limitami wytwarzania i regionalizacją sprzedaży- taka promocja , która służy li tylko promocji? Producent wypromowanej na jarmarkach, ect., swojej produkcji np. kiełbasy czy jaj, powinien sprzedawać jej tyle ile zdoła wchłonąć wolny rynek. W naszym pięknym kraju, rządzący tej prawdy ciągle nie zauważają  i  dalej  robią sobie  jaja ze sprzedaży jaj.

Dnia 26.10.2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylając w tym dniu obecnie obowiązujące  w tym zakresie przepisy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

 

 

 

Nowo opublikowane rozporządzenie rygorystycznie reguluje kwestie wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu produkcji niewielkich ilości  nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego tj. małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych celem ich sprzedaży  konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, które  bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego.

Rozporządzenie to wprowadza szereg (rzekomych) ułatwień dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego  w stosunku do wymagań weterynaryjnych  obecnie obowiązujących w tym zakresie, np. poprzez  wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży bezpośredniej przez podmiot w danym tygodniu czy też (rewelacja!!!) wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej  jaj z gospodarstwa  oraz zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej w przypadku sprzedaży podczas jarmarków, wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu  promocji tych produktów, tj. wprowadzenie możliwości sprzedaży podczas takich imprez na terytorium  całego kraju.

 Szczegółach Rozporządzenia : http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000170301.pdf.

Na koniec: powyższe Rozporządzenie, niestety nie dotyczy producentów lokalnej, tradycyjnej, zdrowej żywności funkcjonujących w oparciu o przepisy MOL (marginalny, lokalny, ograniczony). Tu po staremu.