logowanie i rejestracja

logowanie

Zdegradowana przestrzeń publiczna, zniszczony i nie odbudowany historyczny  układ urbanistyczny miast, pozrywane więzi społeczne, etniczne i kulturowe, to efekt ciągle nie zabliźnionych ran wojennych efekty pośpiesznej odbudowy kraju czy wprowadzania socjalistycznych norm społeczno-ustrojowych. Wiele polskich miast budowano według schematu: zakład pracy-przyzakładowe osiedle mieszkaniowe, w wielu miastach wciskano ten nieodwracalny wręcz układ w historyczną tkankę miejską  tworząc chaos i bałagan urbanistyczno- socjologiczny, pozostawiający  w niełasce, na uboczu, zabytkowe budynki czy ich całe zespoły.

W ostatnich latach wiele polskich miast korzystając ze wsparcia środków Unii Europejskiej  przystąpiła do programu rewitalizacji.

Celem rewitalizacji  miast jest ożywienie gospodarcze i społeczne  oraz zwiększenie ich potencjału turystycznego i kulturalnego, przy zachowaniu tożsamości historycznej.

Wiele polskich miast  jak np.: Płock, Ełk, Nowy Targ, Piaseczno, Szczyrk, Żyrardów, Zawiercie, Kłodzko, Miasteczko Śląskie, Hajnówka i innych opracowujących i przyjmujących programy rewitalizacji,  za ich niezmiernie ważny element, uznało jarmark miejski wraz z jego kulturotwórczymi, integrującymi, prospołecznymi i edukacyjnymi funkcjami.

 

39 Międzynarodowy Jarmark Folkloru, MKL Węgorzewo

foto: Katarzyna Dżurko-Piasecka

W przeszłości jarmarki organizowane były w dobrze strzeżonych miejscach takich jak zamki, klasztory, na skrzyżowaniach szlaków handlowych, często w okresach świąt i odpustów kościelnych.

Prawo do organizowania jarmarków miało formę szczególnych przywilejów nadawanych miastom przez władców lub hierarchię kościelną i stawało się  istotnym czynnikiem ich rozwoju gospodarczego.

Wiele miejscowości przez swój lokalny jarmark zyskało uznanie, prestiż i szeroką popularność. Przykładów jest wiele, wystarczy wspomnieć o Jarmarku Dominikańskim w Gdańsk, Jarmarku Holeńskim w Holi, Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, Jarmarku Podhalańskim w Nowym Targu, Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu, czy wielu innych, na które jak mówią fani jarmarków- „się jeździ”.

Jarmarki, kiermasze, ludowe festyny przez lata, swoim kolorytem urozmaicały i ożywiały  lokalne społeczności. Zawsze były i są, doskonałym miejscem do promocji miejscowości, ciekawych ludzi, miejscem aktywizacji ludzi niepełnosprawnych, bezrobotnych czy odchodzących  z pracy na roli.

Jarmark miejski może też być miejscem promocji poszczególnych dzielnic miejskich, obiektów historycznych, miejscem do prezentacji lokalnych twórców, artystów ludowych, rzemieślników odtwarzających zanikające profesje, rękodzielników wykonujących ozdoby świąteczne i lokalne pamiątki oraz miejscem rekonstrukcji historycznych wydarzeń przez coraz bardziej popularne grupy inscenizacyjne.

Jarmarki, kiermasze rękodzielnicze są sprawdzonym i skutecznym  magnesem  przyciągającym  mieszkańców, przyjezdnych a przede wszystkim turystów zawsze wrażliwych tego typu atrakcje.

Samorządy miast i gmin zauważają już potrzebę realnego wspierania i ponoszenia na funkcjonowanie jarmarków wzmożonych wysiłków organizacyjnych oraz budżetowych. W ostatnich latach coraz częściej takie przedsięwzięcia zyskując akceptację społeczną znajdują  odzwierciedlenie  w miejskich budżetach  obywatelskich.

 Pozytywnych przykładów tu nie brakuje, o takich działaniach często piszemy na naszym portalu jarmarki-kiermasze.pl