logowanie i rejestracja

logowanie

Łowiectwo, myślistwo, od pokoleń związane są z kulturą naszego społeczeństwa i stanowią jej trwałą i nieodłączną część.  Na ziemiach polskich łowiectwo jeż od istnienia zalążków państwa było nierozerwalnie związane z życiem ludu zamieszkującego te tereny. Przez lata zmieniały się formy, broń myśliwska, metody polowania czy uprawy lasów oraz hodowli zwierzyny łownej. Pozostała jednak kultywowana bogata i stale wzbogacana tradycja myśliwska - etyka łowiecka, wspaniałe ceremoniały i zwyczaje. Przez wieki w kulturze narodowej powstało wiele dzieł literackich z opisami polowań, rzeźb i obrazów w tematyce myśliwskiej, utwory muzyczne, filmy, fotografie a w końcu specyficzna kuchnia myśliwska.   

Organizowany od 12 lat przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej  podtrzymuje i upowszechnia tradycje myśliwskie  oraz pozwala spojrzeć  na dzisiejszych myśliwych jako na ludzi rozumnie użytkujących dobra przyrody. Pasjonatów, którzy zarobione przez Koło Łowieckie , kosztem przyrody i efektem ich pracy, pieniądze, przeznaczają w większości na ochronę przyrody, jej utrzymanie i wzbogacenie.

Niezmiernie ważnym przesłaniem Festiwalu jest także czynnik wychowawczy i edukacyjno -  ekologiczny skierowany do młodego pokolenia, które w nieodległej przyszłości będzie użytkowało i zarządzało zasobami przyrody w Polsce.

Tegoroczny,  12 Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej w Węgorzewie, odbywać się będzie w dniu 1 lipca 2017 roku w godzinach od 12.00 do 18.00. Bogaty program imprezy  rozpocznie się jak zwykle Myśliwską Mszą Świętą (Kościół Dobrego Pasterza w Węgorzewie) skąd  uformowany korowód myśliwych i sympatyków łowiectwa przejdzie  na Plac Wolności w Węgorzewie gdzie odbędzie się większość prezentacji, pokazów  i występów ( tu szczegółowy program imprezy).

 

12 Regionalnemu Festiwalowi  Kultury Łowieckiej towarzyszyć też będzie szereg tematycznych konkursów, imprez, turniejów i konferencji naukowych.

W godzinach 12.00 - 18.00 będzie trwał Kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, rękodzieła oraz artykułów łowieckich (Plac Wolności w Węgorzewie).

O godzinie 16.00 zapowiadana jest  Kulinarna uczta dla publiczności – degustacja potraw z dziczyzny przygotowanych w sposób tradycyjny przez zakłady gastronomiczne w ramach „Konkursu kulinarnego dla restauratorów na najlepszą potrawę z dziczyzny” (Plac Wolności w Węgorzewie)

Nie zapominajmy jednak że głównym przesłaniem Festiwalu przyświecającym jego Organizatorom jest podkreślenie, że pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej. Łowiectwo bowiem jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze.

(zg)