logowanie i rejestracja

logowanie

LGD Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania (LGD) są prawną formą partnerstwa publiczno-prywatnego. Powstają w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. LGD dbają o rozwój własnego regionu czy etnokrainy- promują je poprzez działalność społeczną, kulturalną, gospodarczą, wykorzystując lokalny potencjał oraz zasoby. Najczęściej podejmowaną tematyką w strategiach  LGD, a także największe efekty przez nie odnoszone, dotyczą : ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa kulinarnego, promocji produktu lokalnego, argoturystyki i turystyki wiejskiej W obecnej postaci Lokalne Grupy Działania funkcjonują w Polsce od 2007 roku i korzystają z finansowego wsparcia UE.