Jak co roku, 4 i 5 sierpnia 2018 r  po raz 41 , Plac Wolności i w Węgorzewie wypełni się kreatorami i wielbicielami  autentycznej kultury ludowej. Międzynarodowy Jarmark Folkloru zgromadzi twórców, rzemieślników i rękodzielników, śpiewaków i muzykantów z całej Polski oraz  z zagranicy- Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy.

Sercem Jarmarku jest KIERMASZ  RĘKODZIEŁA I SZTUKI LUDOWEJ, którego celem według Organizatora - Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, jest:

- zaznajomienie mieszkańców województwa ze stanem współczesnej sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła wiejskiego w etnokrainie,

- podtrzymanie i rozwój istniejącej w etnokrainie artystycznej twórczości ludowej,

-  umożliwienie  twórcom  ludowym  i  rękodzielnikom  prezentację  i  sprzedaż  ich wyrobów.

Kogo z twórców spotkamy, jakie wyroby i ich prace zobaczymy? Zaznaczyć należy, że Organizator rygorystycznie określił  kryteria etniczne i artystyczne dla prezentowanych wyrobów na  kiermaszu.

  Na jarmarkowym kiermaszu  będą  więc wystawiane do sprzedaży prace z następujących dziedzin:

a)    rzeźba i płaskorzeźba - wykonane w drewnie lub glinie,

b)    malarstwo ludowe - obrazy na płótnie, papierze, desce, szkle,

c)    grafika ludowa – drzeworyt,

d)    zabawki  -  wykonane  z  drewna,  gliny;  nie  mogą  być  wykonane  jednak z  tworzyw sztucznych,

e)  tkaniny - wykonane według tradycyjnych wzorów lub własnej inwencji twórczej (kilimy, dywany, płachty,  tkaniny nakryciowe, materiały odzieżowe, chodniki - szmaciaki, krajki, zakładki, ręczniki),

f)    haft  i stroje– wykonany ręcznie:

- przedmioty przeznaczone do dekoracji wnętrza: obrusy, serwetki, bieżniki itp.

- aplikacje na częściach strojów uszytych według wzorów regionalnych (np. czepce, portki, fartuchy, halki, gorsety, koszule, kaftany, chusty)

- współczesne stroje nawiązujące do tradycyjnych wzorów lub wzorów własnych, a więc bluzki, suknie, krawaty, paski, spódnice, opaski na głowę, fartuchy i inne.

g)   koronki  -  wszystkie  rodzaje  wykonane  według  tradycyjnych wzorów,  a  także przedmioty ozdobione koronką lub wykonane w całości według własnego projektu,

h)   wycinanki – jedno i wielobarwne, witrażowe oraz firanki z papieru,

i)    pisanki - wykonane tradycyjnymi metodami, tzn. woskowe, drapane, oklejane; natomiast niedopuszczalne będą  pisanki malowane flamastrem, farbami akrylowymi, lakierem, metodą decoupage,

j)   palmy wielkanocne - z bibuły, papieru, suchych kwiatów, traw i tym podobnych surowców (niedopuszczalne jest tu używanie tworzyw sztucznych) ,

k)   kwiaty - z bibuły, papieru, nici, słomy, wiórów, piórek, takie jak wykonywano do zdobienia  stołów,  świętych  obrazów,  ścian  w  mieszkaniu (niedopuszczalne  są kwiaty z plastiku, gąbki lub innych tworzyw sztucznych),

l)    kompozycje z roślin naturalnych,

m)  inne przedmioty związane z ozdobą dawnych wnętrz oraz rekwizyty obrzędowe (pająki, światy, podłaźniki, ozdoby choinkowe, pieczywo obrzędowe)- za niedopuszczalne przy ich wykonaniu uznaje się tu  używanie tworzyw sztucznych,

n)    plecionkarstwo - wyroby z wikliny, korzeni sosnowych, łyka i kory, ze słomy, z trawy, rogożyny,

o)    kaflarstwo - oparte na wzorach ludowych,

p)   garncarstwo - naczynia użytkowe oraz formy dekoracyjne, q)  bednarstwo,

r)   kowalstwo – formy użytkowe oraz dekoracyjne (sprzęt rolniczy i narzędzia rzemieślnicze, okucia, zawiasy, krzyże, sygnatury, drobne ozdoby). Uwaga! Według Organizatora chodzi tu o autentyczne kowalstwo, wyklucza się wyroby spawane lub lane.

s)   biżuteria wykonana własnoręcznie (biżuteria z drewna, bursztynu, lnu, filcu, ceramiki, szkła, metalu, koronki); niedopuszczalna jest biżuteria z gotowych półfabrykatów: plastiku, tworzyw sztucznych, modeliny, itp.,

t)   potrawy regionalne.

 

Integralną częścią programu Jarmarku jest prezentacja folkloru i kontynuacja tradycji kulturowych  grup etnicznych oraz narodowościowych zamieszkujących obecnie województwo warmińsko – mazurskie.

Przegląd ma charakter konkursowy i powiązany jest z typowanie  zespołów  i  solistów  z  województwa  warmińsko-mazurskiego  do udziału w 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2019 r.

Zwieńczeniem 41 Międzynarodowego Jarmarku Folkloru 2018 w Węgorzewie będzie niedzielny Koncert prezentujący folklor i kontynuację tradycji kulturowych grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących tereny Europy Środkowej i Wschodniej.

W Koncercie zaprezentują się więc  :

  •  zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego,
  •  kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi
  • wzorami danego regionu; bez udziału solistów – śpiewaków,
  •  soliści – śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego,
  •  soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach,
  •  dzieci i młodzież prezentujące tradycje instrumentalne i wokalne bezpośrednio     przejęte od swoich mistrzów,
  •  zespoły folklorystyczne (folklor stylizowany),
  •  zespoły prezentujące widowiska obrzędowe,
  •  gawędziarze.

 

Stałą pozycją Międzynarodowego Jarmarku Folkloru  w Węgorzewie  jest też Konkurs na najlepsze prace prezentowane na stoiskach. Założeniem konkursu jest mobilizacja uczestników do wrażliwości i dbałości w przestrzeganiu kanonów etnograficznych (prace zgodne z tradycją charakterystyczną dla poszczególnych regionów  etnograficznych  pod  względem  formy,  wzornictwa,  użytych  materiałów)  oraz wyglądu stoiska.

Celem konkursu będzie wyłonienie stoiska najlepszego pod względem prezentowanych prac, jak i estetyki.

Uczestnikami konkursu mogą być jednak stoiska  wystawiennicze  twórców  zrzeszonych  w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.

 

41 Międzynarodowy Jarmarku Folkloru  w Węgorzewie  zapowiada się pod względem programowym jak zwykle ciekawie i atrakcyjnie. Wraz z Organizatorem zapraszamy do jak najliczniejszego uczestnictwa i odwiedzania !

 

41 Międzynarodowy Jarmark Folkloru 2018 w Węgorzewie  odbywać się będzie pod patronatem medialnym m. inn. portalu www.jarmarki-kiermasze.pl

 

źródło: http://muzeum-wegorzewo.pl