Wyszukiwarka wydarzeń

Miejsce wydarzenia

pomorskie | Polska
Swołowo

EtnoBaltica - Festiwal Tradycji Ludowych | Swołowo | pomorskie

piątek, 09 listopad 2018 - niedziela, 11 listopad 2018

inne imprezy etniczne, plenerowe

EtnoBaltica to dwudniowy przegląd twórczości ludowej Pomorza, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Swołowie. W programie imprezy przewidziano otwarcie wystawy prezentującej dorobek lokalnych rękodzielników i twórców. Pierwszego dnia na scenie zaprezentują się w dowolnej formie artystycznej przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich. Drugi dzień natomiast będzie konkursem z nagrodami, w którym wezmą udział zespoły ludowe. Naszym głównym celem jest promowanie i wspieranie oddolnego ruchu ludowego oraz pielęgnowanie wiejskich tradycji na Pomorzu.

Festiwal realizowany jest dzięki dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje EtnoPolska 2018. Organizowane przedsięwzięcie wpisuje się w założenia polityki zrównoważonego dostępu do kultury, środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji, które obecnie realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Założeniem programu jest docenienie oraz upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. 

Miejsce: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Swołowo 8, 76-206 Swołowo

Organizatorzy:  Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk