Wyszukiwarka wydarzeń

Jarmark Świętego Walentego | Chełmno | kujawsko-pomorskie

Czwartek, 14 luty 2019

kujawsko-pomorskie | Polska, Rynek, Chełmno

Odwiedź stronę internetową tego wydarzenia

jarmarki, kiermasze, targi

Do udziału w Jarmarku w szczególności zapraszamy twórców, rękodzielników, wystawców, którzy swoim asortymentem wpisują się w tematykę walentynkową i tym samym staną się tego dnia jedną z atrakcji dla mieszkańców oraz turystów.

Organizator: 

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie, przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiście  oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 30 stycznia 2019 r. na adres:

                                   Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno                                                                            z  dopiskiem "Jarmark - Walentynki Chełmińskie’ 2019";

                                                                e-mail:

JEDEN WYSTAWCA MOŻE USTAWIĆ TYLKO JEDNO o powierzchni 3,0m x 3,0m (powierzchnia przed ratuszem lub ul. Grudziądzka - deptak) lub jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m (pod straganami za ratuszem). Zgoda na większe stoisko lub dodatkowy stół zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc  i będzie wiązać się z dodatkową opłatą. 

Warunkiem rozstawienia stoiska lub zajęcia stołu jest okazanie, w dniu Jarmarku, inkasentowi (nr tel. 500-149-376)  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Chełmiński Dom Kultury i uiszczenie  opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) za 1 stoisko o powierzchni 3,0m x 3,0m lub 21 zł (dwadzieścia jeden złotych) za 1 stół pod straganami o wymiarach 2,4m x 0,9 m. SĄ TO OPŁATY MINIMALNE.

TWÓRCY – RĘKODZIELNICY Z CHEŁMNA, w ramach promocji miasta Chełmna oraz promowania wyrobów lokalnych i regionalnych, uiszczają symboliczną opłatę 1 zł (jeden złoty) - nie dotyczy to opłat parkingowych!