logowanie i rejestracja

logowanie

W NAJBLIŻSZY PIĄTEK 28 LIPCA 2017 r. w Białowieży rozpocznie się kolejna, 15 edycja bardzo popularnej tu imprezy plenerowej: Białowieskich Integracji Artystycznych „Peretocze”. Przez trzy dni w białowieskim amfiteatrze publiczność będzie mogła na żywo zderzyć  się  z wielokulturową muzyką, tańcami i śpiewem zespołów artystycznych pochodzących z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji, a także zespołów reprezentujących kulturę romską, tatarską czy żydowską.  

foto : http://festiwal-hajnowka.pl

„Żemerwa” - Studio folkloru tradycyjnego podlaskich Białorusinów powstało w 2003 r. i funkcjonuje przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

 

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” prezentują wartości duchowe terenu niezwykle zróżnicowanego pod względem kulturowym, wyznaniowym i narodowościowym. Południowo-wschodnia Białostocczyzna należy do jednego z najciekawszych w Polsce, na co z pewnością oddziałały wzajemne wpływy sąsiadujących ze sobą krajów. Wpływy te doskonale obrazuje tradycja muzyczna, będąca mozaiką różnych stylów i manier wykonawczych.

 

foto : http://festiwal-hajnowka.pl

„Klezmafour” to zespół rozpięty pomiędzy Lublinem, Białymstokiem i Warszawą i właśnie z klezmerskiej tradycji tych regionów czerpie swoje inspiracje.

 

„Peretocze” jest symbolem otwartości, to białoruska nazwa wrót stodoły – przedtocza, miejsca spotykanego u wszystkich zamieszkałych tu narodów, w którym niegdyś kwitło życie kulturalne i towarzyskie, gdzie odbywały się wesela i zabawy wiejskie.

Prezentacja kultury wielu narodów jest niezwykle istotna, gdyż przybliża mieszkańcom historię ziemi, na której żyją i pobudza do refleksji na temat swoich korzeni. Świadomość własnej tożsamości pomaga także zrozumieć, dlaczego spotyka się takie a nie inne nazwy miejscowości i uroczysk, z jakimi wydarzeniami związane są pozostałe tu żydowskie i niemieckie cmentarze, jak wyglądała kiedyś kultura tradycyjna.

Więcej informacji o programie i  imprezie na stronie : http://festiwal-hajnowka.pl/cpr/peretocze-2017/

(wr)