logowanie i rejestracja

logowanie

Portal jarmarki-kiermasze.pl udostępnia możliwość zamieszczania całkowicie bezpłatnych ogłoszeń tematycznych (wizytówek imprez), bezpośrednio związanych z organizacją i przebiegiem etnicznych imprez plenerowych : jarmarków, kiermaszy, festynów w Polsce i krajach ościennych, dla zalogowanych użytkowników, w zakresie dozwolonym i określonym na zamieszczonym formularzu zgłoszeniowym.

 1. Całkowitą odpowiedzialność za wiarygodność zamieszczanych informacji ponosi Zamieszczający świadomie oświadczając, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, pliki video i dźwiękowe, umieszczane na portalu nie naruszają jakichkolwiek i czyichkolwiek praw autorskich, majątkowych i osobistych.

 2. Treści zawartej w Portalu nie należy traktować jako jedynego i niekwestionowanego źródła informacji.

 3. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia (wizytówki) i blokady Konta Użytkownika bez uprzedzenia i wyjaśnień, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, norm moralnych lub zasad współżycia społecznego, a w szczególności jeżeli :

  • ogłoszenie jest dublowane lub wielokrotnie zgłaszane do publikacji
  • zamieszczane w Ogłoszeniu treści są sprzeczne z polityką i merytoryczną tematyką portalu
  • treści są niezrozumiałe i nieczytelne, zawierają wulgaryzmy, pornografię, elementy rasistowskie
  • pliki dźwiękowe, video i fotografie nie mają związku z merytoryczną treścią Ogłoszenia i przekraczają dopuszczalne formularzem normatywy (ilość znaków, pojemność zdjęć w MB).
 4. Nie dopuszcza się w publikacji Ogłoszenia gdzie w tytule Ogłoszenia i jego treści wykorzystywany jest kod HTML, manipulacja słowami kluczowymi i linkami do innych stron oraz reklam komercyjnych,  czynności, podmiotów, osób, rzeczy, a także błędów gramatycznych i tekstów pisanych wielkimi literami.

 5. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do korekty Ogłoszenia.

 6. Ogłoszenia będą publikowane niezwłocznie, po akceptacji Administratora portalu. Maksymalny okres publikacji darmowego Ogłoszenia na stronach portalu kończy się z wyznaczonym  dniem upływu terminu publikacji.

 7. Ogłoszenia zgłaszane z wyprzedzeniem terminu imprez  powyżej  3 (trzech) miesięcy nie będą publikowane.
 8. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, utworzenia na portalu Konta Użytkownika oraz prawidłowego wypełnienia przez Zamieszczającego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronach portalu.

 9. Za zamieszczone bezpłatne ogłoszenia, fotografie, filmy i inne materiały portal nie wypłaca honorariów autorskich.

 10. Administracja Portalu w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty Zgłaszającego, czy też poniesionych przez niego kosztów, zaistniałych ubytków, wynikających z faktu publikacji lub nie opublikowania w całości czy części Ogłoszenia.

 11. Portal jarmarki-kiermasze.pl chroni dane Użytkowników i Zgłaszających ogłoszenie zgodnie z polityką prywatności serwisu.

 12. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane jedynie do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu jarmarki-kiermasze.pl