Portal jarmarki-kiermasze.pl udostępnia możliwość zamieszczania  bezpłatnych ogłoszeń tematycznych (wizytówek imprez), bezpośrednio związanych z organizacją i przebiegiem etnicznych imprez plenerowych,  dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, w zakresie dozwolonym i określonym, na zamieszczonym formularzu zgłoszeniowym - w czterech  kategoriach: 

  •          jarmarki, targi, kiermasze,
  •          jarmarki bożonarodzeniowe
  •          inne imprezy etniczne, takie jak: festiwale, festyny, pikniki, dni miejscowości, w Polsce i krajach ościennych 
  •          Jarmarczna Tablica Ogłoszeń- w zakresie ograniczonym i okresie ekspozycji do 7 dni

 1.  Całkowitą odpowiedzialność za wiarygodność zamieszczanych informacji ponosi Zamieszczający- świadomie oświadczając, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, pliki video i dźwiękowe, umieszczane na portalu nie naruszają jakichkolwiek i czyichkolwiek praw autorskich, majątkowych i osobistych.

 

 2.   Treści zawartej w Portalu nie należy traktować jako jedynego i niekwestionowanego źródła informacji.

 

3.    Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia (wizytówki imprezy) i blokady (zbanowania) Konta Użytkownika bez uprzedzenia i wyjaśnień, oraz umieszczenia go na czarnej liście, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, norm moralnych lub zasad współżycia społecznego, a w szczególności jeżeli :

3.1.  ogłoszenie jest dublowane lub wielokrotnie zgłaszane do publikacji

3.2.  zamieszczane w Ogłoszeniu treści są sprzeczne z polityką i merytoryczną tematyką portalu

3.3.  treści są niezrozumiałe i nieczytelne, zawierają wulgaryzmy, pornografię, elementy rasistowskie, 

3.4.  pliki dźwiękowe, video i fotografie nie mają związku z merytoryczną treścią Ogłoszenia i przekraczają dopuszczalne formularzem normatywy (ilość znaków, pojemność zdjęć w MB)

3.5.  w tytule Ogłoszenia lub jego treści wykorzystywany jest kod HTML, manipulacje słowami kluczowymi i linkami do innych- szczególnie niebezpiecznych stron internetowych oraz zamieszczanie reklam komercyjnych podmiotów, osób czy rzeczy.

 

4.  Administrator portalu zastrzega sobie prawo do korekty Ogłoszenia w zakresie składni i gramatyki.

 

5.  Ogłoszenia będą publikowane niezwłocznie, po akceptacji Administratora portalu. Maksymalny okres publikacji darmowego Ogłoszenia na stronach portalu kończy się z wyznaczonym  dniem upływu terminu publikacji.

 

6.  Ogłoszenia zgłaszane z wyprzedzeniem terminu imprez  powyżej  12 (dwunastu) miesięcy nie będą publikowane.

 

7.  Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga bezwzględnej akceptacji Regulaminu serwisu, utworzenia na portalu Konta Użytkownika oraz prawidłowego wypełnienia przez Zamieszczającego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronach portalu.

 

8.  Za zamieszczone ogłoszenia, fotografie, filmy i inne materiały portal jarmarki-kiermasze.pl nie wypłaca honorariów autorskich.

 

 9.  Administracja Portalu jarmarki-kiermasze.pl, w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty Zgłaszającego, czy też za poniesione przez niego koszty zaistniałych ubytków, wynikających z faktu publikacji lub nie opublikowania w całości czy części Ogłoszenia.

 

10.  Portal jarmarki-kiermasze.pl chroni dane Użytkowników i Zgłaszających ogłoszenie zgodnie z polityką  prywatności serwisu.

 

 11.   Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane jedynie do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu jarmarki-kiermasze.pl