logowanie i rejestracja

logowanie

 

W dniu dzisiejszym , 9 grudnia 2014 roku , na konferencji prasowej w Toruniu, założyciele i organizatorzy powołali do życia pierwszy w Polsce -  Klaster Spółdzielczy „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska". Klaster utworzyło 16 lokalnych firm- producentów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej wraz z kilkoma firmami branży hotelarsko gastronomicznej.

Celem i misją klastra jest promocja markowej żywności tradycyjnej, regionalnej i ekoproduktów będących wizytówką regionu kujawsko-pomorskiego.

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska

                                                              foto : jarmarki-kiermasze.pl

Prezes Zarządu  spółki Klaster Spółdzielczy „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”- Tadeusz Przymus  całe przedsięwzięcie widzi jako otwarte dla  tych firm z regionu , które zaakceptują główne  idee klastra zmierzające  do integracji i współpracy  przy tworzeniu produktów  zwiększających konkurencyjność   wspólnej oferty handlowej.  Na wielu lokalnych jarmarkach i kiermaszach ekoproduktów dostrzec można bardzo interesujące propozycje produktów żywności regionalnej , które po certyfikacji i uaktywnieniu gospodarczym wytwórców mogłyby  zostać objęte ofertą klastra.  

Wypada więc życzyć „Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej” wykreowania i wypromowania regionalnych produktów na miarę  toruńskiego  piernika.