Tradycyjnym wydarzeniem promującym Region Puszczy Białowieskiej jest Jarmark Żubra pt.,,Prezentacje Kultury Ludowej Pogranicza” , który w tym roku odbędzie się  w dniu 17 lipca 2022 r. w Hajnówce.

 

Podczas Jarmarku prezentowane są produkty, zarówno żywnościowe – lokalne smaki (np. sery, miody, wyroby piekarnicze i wędliniarskie, zioła, nalewki itp.) jak i rękodzielnicze (np. hafty, koronki, wyroby ze słomy i wikliny, tkactwo, ceramika użytkowa, galanteria drewniana). Towarzyszy im regionalna muzyka i rodzimy folklor. Na jarmarku stworzone będą sprzyjające warunki do zakupienia oryginalnych artykułów oraz uczestnictwa w wielu warsztatach i pokazach. Warto wspomnieć, iż Jarmark Żubra jest jednym z flagowych wydarzeń wdrażanej przez miasto – Strategii Marki Hajnówka. Prezentacja lokalnych tradycji, naturalnych wyrobów i ich prozdrowotnych właściwości silnie wpisują w jej założenia oraz działania promocyjne. Wiele z nich ma już swoją silną renomę w Polsce, a nawet za granicą.

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu oraz prezentacji swoich produktów i usług. Udział wystawców jest bezpłatny, organizacja stoiska wystawowego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem Jarmarku.

 

http://hdk.hajnowka.pl