• Kaziuki w6
  • Kaziuki w5

#Rekomendowany Produkt Lokalny

Produkt lokalny to charakterystyczny wytwór lokalnej aktywności gospodarczej, kulturowej, etnicznej, z którym  miejscowi od lat utożsamiają się jako „dobrym, sprawdzonym, swoim”, a przyjezdni  ustawiając się w kolejkach do nabycia lub konsumpcji uznają go za szczególnie atrakcyjny, niespotykany gdzie indziej oraz warty polecenia innym. Dobry produkt lokalny jest zawsze godny najwyższej społecznej akceptacji, promocji i szerokiego upowszechnienia, stanowiąc najszlachetniejszą  wizytówkę miejscowości, z której pochodzi, jako jej znakomity produkt marketingowy. Najlepszym, wytypowanym produktom lokalnym przyznajemy #Rekomendacje- w postaci naszego znaku jakości.  #Rekomendacja udzielana dla produktu lokalnego ma charakter honorowy i jest wyrazem aprobaty, prestiżu oraz uznania dla wartości jakie prezentuje. Portal nie rości sobie żadnych praw –własnościowych materialnych czy marketingowych  do prezentowanego produktu lokalnego.
Podkategorie