lubelskie

Województwo lubelskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski, zajmuje pow. 25,2 tys. km² i liczy 2,2 mln mieszkańców. Jego stolicą jest Lublin. Na terenie województwa znajduje się 40 miast, największymi mistami są Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska. Pod względem administracyjnym podzielone jest na 20 powiatów ziemskich i 4 grodzkie. Od wschodu województwo graniczy z Białorusią i Ukrainą.

Składają się na nie ziemie kilku krain historyczno-etnograficznych: Z regionu Małopolski należą do niego prawie w całości ziemia lubelska i ziemia łukowska, a ponadto część ziemi stężyckiej i fragment ziemi sandomierskiej na lewym brzegu Wisły. Obejmuje również płd. skraj Podlasia, część ziemi chełmskiej, oraz część Polesia.