Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia – stary zawód po nowemu

 

Wielokrotnie na stronach naszego portalu poruszaliśmy problem ulicznej sprzedaży żywności wliczając w to także sprzedaż żywności na jarmarkach, targach, festynach  czy kiermaszach. Zawsze spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem i odzewem, pytaniami i problemami zawodowymi  osób, które albo tym się zajmują albo chciały by w ten sposób zarabiać na życie. Każdy zawód uprawiany przez pracownika powinien być podstawą do jego materialnego utrzymania – w odmiennym przypadku prowadzoną działalność trudno nazywać zawodem, a raczej zajęciem dorywczym. Nie ukrywamy, że temat ten w naszych realiach najczęściej odbierany był kontrowersyjnie szczególnie ze strony miejskich służb porządkowych, skarbowych czy sanitarnych. Symbolem tych aktywności były przysłowiowe napaści przedstawicieli służb na babcie sprzedające rzodkiewki, wiejskie jaja lub oscypki.

 Legalne to czy nielegalne? Jakim kryteriom i przepisom działalność zaliczana do grupy prac prostych powinna podlegać? Jakim oprzyrządowaniem i wyposażeniem powinien posługiwać się w obecnych technologicznych warunkach i jakie kwalifikacje powinien pracownik tej grupy zawodowej posiadać? Z jakiego zaplecza powinien korzystać i jakim zapleczem powinien dysponować. Wreszcie jakie ryzyka i zagrożenia niesie ze sobą uprawianie tego zawodu.

Wygląda na to, że wkrótce taka praca wykonywana przecież od dawien dawna np. przez sprzedawców precli na ulicach Krakowa, lodów, hot-dogów na ulicach miast i jarmarkach,  może zostać formalnie uznana za zawód, precyzyjniej skodyfikowana  i chroniona  a także prawnie zalegalizowana.

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest obecnie współrealizatorem projektu dotyczącego charakterystyk zawodów obecnych na polskim rynku pracy. Efektem projektu będzie charakterystyka 1000 takich zawodów. Zawodem, który między innymi ma zostać objęty opisem jest Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia.

 

Pełny tytuł wspomnianego wyżej projektu brzmi “Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej umowa nr POWR.002.04.00-00-0060/16-00 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) zwraca się do naszego jarmarcznego środowiska  z propozycją współpracy w tworzeniu charakterystyki zawodu : Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia. Instytutowi  zależy, aby był to fachowy i rzetelnie wykonany opis, odpowiadający współczesnym realiom funkcjonowania w tym zawodzie. Opis będzie wykonywany według ściśle określonego schematu i zgodnie z ustaloną metodologią (uniwersalną dla wszystkich 1000 zawodów).

Więcej informacji  na temat tego projektu można znaleźć  na stronach www. ciop.pl .

Koordynatorem Projektu jest Pani Maria Kowalczyk 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
(CIOP - PIB)
00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

tel.:22 623 32 76

 

Ze swojej strony apelujemy do wszystkich osób parających się taką działalnością o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i propozycjami z tego zakresu rynku pracy, przesyłając swoje uwagi ( raczej te merytoryczne :) ) na kontakt do  zespołu redakcyjnego  portalu jarmarki-kiermasze.pl lub włączając się od dyskusji na facebooku:@JarmarkiKiermasze