Konkurs współczesnej sztuki ludowej wśród Borowiaków

 

Tucholski Ośrodek Kultury oraz Borowiackie Towarzystwo Kultury ogłaszają Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich, obejmujący wszystkich twórców nieprofesjonalnych z terenu Borów Tucholskich, w tym młodzież od 16 roku życia

 

 

 

Celem konkursu jest: dokonanie przeglądu twórczości ludowej, stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych, upowszechnianie wartości sztuki ludowej oraz odkrywanie nowych talentów

Przedmiotem Konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej:

 

                                          a) haft kaszubski, w szczególności szkoła tucholska i szkoła borowiacka

                                          b) rzeźba w drewnie

                                          c) plecionkarstwo

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 15 czerwca 2019 roku na adres: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola z dopiskiem Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich. Prace wraz z zamkniętą kopertą oznakowaną godłem i zawierającą wewnątrz informację o autorze (nazwisko, imię adres zamieszkania, tel. kontaktowy) należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora.  Zgłoszenie do konkursu do 1 czerwca br.

  • każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w żadnym innym konkursie
  • prace powinny być przygotowane do ekspozycji i podpisane GODŁEM słownym, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość
  • zgłoszenie do udziału należy dokonać na formularzu – karcie uczestnika załączonym do niniejszego regulaminu. Kartę należy przesłać na adres Tucholskiego Ośrodka Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola lub skan karty na adres e-mail:

 

 Prace zostaną przedłożone 4 osobowemu jury konkursowemu, które powoła organizator z grona specjalistów - etnografów i znawców sztuki . Jury dokona oceny prac, zakwalifikuje je na wystawę pokonkursową, wytypuje je do nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny i zgodność z tradycją sztuki ludowej.

Przewidywane są  finansowe i rzeczowe.  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi od 17 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik o dokładnym terminie zostanie powiadomiony stosownym zaproszeniem.

 

 

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela komisarz: Agnieszka Joppek tel. 52 334 33 88 wew. 27 e-mail: Tucholski Ośrodek Kultury Pl. Zamkowy 8 89-500 Tuchola

 

Więcej informacji na : http://www.tuchola.pl