Hajnówka

Hajnówka - miasto powiatowe (ok. 22 tys. mieszk.) położone na skraju Puszczy Białowieskiej.

Gmina miejska Hajnówka położona jest w północno - wschodniej Polsce, w południowej części województwa podlaskiego, centralnie na terenie powiatu hajnowskiego. Od wschodu miasto graniczy z Puszczą Białowieską, natomiast od północy, zachodu i południa z gminą wiejską Hajnówka. Hajnówka posiada następujące współrzędne geograficzne:   23°28 E i 52°47 N i jest położona na szlaku krzyżowania się dróg kołowych oraz linii kolejowych. Jako miasto powiatowe oddalone jest od stolicy województwa, czyli Białegostoku o 63 km, a od innych sąsiadujących miast powiatowych, tj. Bielska Podlaskiego o 24 km i Siemiatycz o 62 km. Powiat hajnowski posiada w swych granicach dwa przejścia graniczne z Republiką Białoruś. Pierwszym jest drogowo – kolejowe w Połowcach, gm. Czeremcha, z którego mogą korzystać jedynie obywatele Polski i Białorusi. Oddalone jest ono od Hajnówki o 39 km. Drugie – turystyczne znajduje się w oddalonej o 24 km Białowieży. Miasto Hajnówka swym obszarem obejmuje powierzchnię 2129 ha. Natomiast teren powiatu hajnowskiego  charakteryzuje się małym zróżnicowaniem przestrzennym.  Jest on w ogromnej większości płaski, porośnięty kompleksami leśnymi, między którymi znajduje się Puszcza Białowieska bezpośrednio sąsiadująca z obszarem miasta. W dużo większym ujęciu Hajnówka położona jest na Nizinie Północno - podlaskiej, na terenie Równiny Bielskiej, która cechuje się chłodnym kontynentalnym klimatem. Przez Hajnówkę przepływa rzeka Leśna Prawa zaczynająca swój bieg na obrzeżach miasta, a kończy po 132 km wpływając do Bugu na terytorium Rep. Białoruś.

Jest ona jedynym na terenie miasta zbiornikiem wodnym, co niewątpliwie od dłuższego czasu skłania władze miejskie do budowy kompleksu wodnego mającego służyć rekreacyjnie mieszkańcom Hajnówki. Brak zbiorników wodnych niewątpliwie jest zastępowane przez tereny zadrzewione wchodzące do obszaru miasta. Mają one powierzchnię 85 ha. Zieleń w mieście jest ogromnym atutem Hajnówki, z czego słynie w całym regionie. Prócz wymienionej zieleni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Hajnówki funkcjonuje „Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska‖, którego głównym i priorytetowym celem jest zrównoważony rozwój gospodarki leśnej w oparciu o podstawy ekologiczne zbliżone do naturalnych. Wymieniony kompleks jest częścią znanej na całym świecie Puszczy Białowieskiej, w której skład wchodzi utworzony w 1921 roku Białowieski Park Narodowy. Został on uznany w 1979 roku przez UNESCO za Obiekt Dziedzictwa Światowego – jako jedyny w Polsce i ma on obecnie powierzchnię 10 502 ha. W związku z powyższym, środowisko naturalne regionu stanowi szczególną i unikalną atrakcję turystyczną. Jest ona powiększona o liczne rezerwaty, pomniki przyrody, szlaki turystyczne biegnące w głąb puszczy, kolejkę wąskotorową przecinającą naturalne knieje oraz atrakcyjną miejscową architekturę. Wkomponowane w nią liczne zabytkowe cerkwie i kościoły świadcząc o różnorodności, a jednocześnie współżyciu mieszkańców zamieszkujących te tereny, nazwane w 1983 roku przez Krzysztofa Wolfram „Zielonymi Płucami Polski.( opr. Ryszard Pater)