Artystyczna Majówka w opolskim skansenie MWO

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w XXXIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Majówka w skansenie 2019”
oraz XXIV Konkursie Fotograficznym “Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2019”. Szczegółowe informacje nt. konkursów dostępne są na stronie internetowej Muzeum. “Majówka w skansenie 2019”: http://muzeumwsiopolskiej.pl/majowka-w-skansenie/ “Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2019”: http://muzeumwsiopolskiej.pl/zabytkowa-architektura-wsi-opolskiej/

 

Celem  XXXIV Konkursu Plastycznego Majówka w skansenie 2019 jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 3 do 20 lat kontynuujących własną edukację na terenie województwa opolskiego. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentacje placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Dział Architektury Ludowej organizuje nieprzerwanie od 1996 roku konkurs fotograficzny, który tematycznie dotyczy szeroko rozumianego budownictwa ludowego. Konkurs ten nosił początkowo nazwę „Zabytki ludowej architektury drewnianej Opolszczyzny” i dotyczył tylko budownictwa drewnianego z rejonów wiejskich Śląska Opolskiego. Ostatecznie realizowany jest pod hasłem „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” i obejmuje tematyką również konstrukcje murowane, małą architekturę oraz wszelkie aspekty ludowości związanej z architekturą terenów wiejskich.

Głównym zamierzeniem twórców konkursu było uwrażliwienie mieszkańców Opolszczyzny na tradycje budowlane, kulturę zamieszkania i historię Śląska Opolskiego. Zgłaszane fotografie stanowią nie tylko dokumentację obiektów architektonicznych lecz są także świadectwem subiektywnie postrzeganego i emocjonalnie wartościowanego dziedzictwa oraz wyrazem artystycznego kunsztu.

W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej; format odbitek nie może być mniejszy niż 148 x 210 mm (A5) i nie większy niż 210 x 297 mm (A4).


Prace należy przesyłać jako odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik do Regulaminu) i płytą zawierającą zdjęcia lub skany odbitek analogowych, zapisane w formacie .jpg (min. wymiar 1200 x 1600 pix).


Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
dzieci i młodzież do 16 lat
osoby powyżej 16 roku życia


Każdy autor zgłasza się jako osoba indywidualna.


Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki):
wiejskiej architektury mieszkalno-gospodarczej (np.: domy, stodoły, spichlerze itp.),
wiejskich budynków reprezentacyjnych (pałace, zabudowania dworskie, itp.),
malej architektury (np.: gołębniki, pompy, haźle, ogrodzenia itp.),
wiejskiej architektury przemysłowej (np.: cegielnie, gorzelnie, wapienniki itp.),
rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie, młyny),
budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie, sklepy)
architektury sakralnej (np. kościoły, kapliczki itp.).


Prace powinny przedstawiać zabytkowe obiekty wiejskie tj. znajdujące się na terenie wsi tylko z obszaru województwa opolskiego (z wyłączeniem zabytków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Opolskiej).

 

Ekspozycja zabytkowa Muzeum Wsi Opolskiej będzie udostępniana dla zwiedzających w godzinach:

1 maja (środa) 10.00-17.00
2 maja (czwartek) 10.00-17.00
3 maja (piątek) 10.00-17.00
4 maja (sobota) 10.00-18.00
5 maja (niedziela) 10.00-18.00

Zapraszamy!