Jarmark na Bończyku jest imprezą promującą miasto Mysłowice, dzielnicę Bończyk – Tuwima, a także prezentacją kultury regionalnej – rękodzieła, sztuki, kulinariów itp.
Głównym celem Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego jest integracja mieszkańców i gości dzielnicy, poprzez włączenie ich w działalność charytatywną.

Auchan Polska Sp. z o.o. , dążąc do jeszcze większej integracji z mieszkańcami i wychodzą na przeciw naszym potrzebom udostępnił w dniach od 10 do 22 grudnia na potrzeby Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego powierzchnię handlową na pasażu marketu wspierając w ten sposób działalność charytatywną stowarzyszenia.

Darowizny Wystawców za zajmowaną powierzchnię handlową zostaną przeznaczone na cele charytatywne zgodne z statutem stowarzyszenia. Wysokość darowizn określa regulamin.

Mysłowice zasługują na jarmark który bez względu na warunki pogodowe przyciągnie ciekawych wystawców, mieszkańców Mysłowic i Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Pamiętajmy jednak że bez czynnego udziału mieszkańców wszystkie inicjatywy związane z ożywieniem Mysłowic skończą się niepowodzeniem.

Zachęcamy również do zgłaszania się w ramach "Mysłowickiego Gruby Talentów" wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoje talenty na scenie będącej do ich dyspozycji w trakcie trwania jarmarku w tym placówek oświatowych i świetlic środowiskowych.

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „ Nasze Mysłowice”, a w szczególności pan Piotr Olszowski - Prezes ZARZĄDU, lokalny działacz społeczny zaangażowany m. inn. w organizację jarmarków i imprez charytatywnych w Mysłowicach  na dzielnicy Bończyk – Tuwima.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności poprzez działania zapewniające dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi, wdrażania i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym alternatywnych i elastycznych form zatrudniania. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym). Działania na rzecz organizowania skutecznego systemu wsparcia i włączania tych osób,organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,w szczególności z rodzin wielo problemowych, działalność charytatywna.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Kontakt

Telefon: 606 198 906

E-mail: 

zródło: http://naszemyslowice.pl/charytatywny-jarmark-bozonarodzeniowy/

 

 

PORTAL WWW.JARMARKI-KIERMASZE.PL OTOCZYŁ Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy w Mysłowicach PATRONATEM  MEDIALNYM